Datum objave: 20. september 2017Kategorija: Društvo

Aktivnosti društva

Glavna dejavnost društva je izobraževanje o permakulturi in podpora posameznikom ter organizacijam pri vzpostavitvi permakulturnih sistemov. Z nami se lahko dogovorite za delavnice in predavanja v različnih oblikah. Naši člani vam lahko na podlagi osebnih izkušenj svetujejo in z vami ustvarijo načrt po vaših željah. Redno organiziramo tečaje permakulturnega načrtovanja, na katerih boste pridobili osnovno permakulturno znanje. Poleg tečajev se lahko udeležite delavnic in predavanja na temo permakulture in trajnostnega bivanja. Organiziramo tudi dogodke s trajnostno vsebino, kot so razne izmenjevalnice. Spremljajte naše dogodke in se prijavite na novičnik.

Novičnik

Delavnice in predavanja o permakulturi

Na uvodnem predavanju o permakulturi udeleženci spoznajo idejo permakulture, razloge za njen nastanek in rešitve, ki jih lahko z uporabo permakulture razvijemo. Namen predavanja je, da poslušalci pridobijo predstavo kaj permakultura je. Na dvodnevni delavnici permakulturo predstavimo bolj podrobno, tudi skozi praktične vaje. Osrednja tema delavnice so etike in načela permakulture ter proces načrtovanja.  

 • Predavanje: Uvod v permakulturo (2 uri)
 • Delavnica: Uvod v permakulturo (2 dni)

Tečaj permakulturnega načrtovanja

Kaj je PDC?

Permaculture Design Course (PDC) oz. tečaj permakulturnega načrtovanja je 72-urna delavnica osnovnega izobraževanja o permakulturnem načrtovanju, ki vam pomaga do razumevanja permanentne kulture. Ali drugače: če opažate, da vaše okolje ne deluje najbolje, boste po opravljenem PDC-ju vedeli kaj narediti in kako to nežno izpeljati. Mednarodno določene vsebine PDC-ja najdete tukaj.

Po koncu PDC-ja

Za pridobitev mednarodno priznanega certifikata o opravljenem PDC-ju je potrebno poslušati 90% vsebin. To je tudi pogoj za pristop k permakulturni diplomi.

Razvijate se naprej na svojem interesnem področju (ekosistem, socialni, ekonomski, izobraževalni sistem, gradnja, energetika, orodja in tehnologije ali zdravje), kjer se skozi vsaj dvoletno prakso ob podpori mentorja iz Društva za permakulturo Slovenije izdela in zagovarja permakulturna diploma. Proces diplome vas utrdi v praksi in usposobi za samostojno delo permakulturnega načrtovalca.

PDC za učitelje

S tem tečajem posebno pozornost namenjamo pedagoškim delavcem, ki si želijo v pouk in svoje delovno okolje vpeljati svež pogled na razumevanje skupinske dinamike med učenci in učitelji ter obogatiti pouk z novimi pristopi in metodami znotraj že obstoječega kurikuluma. Tečaj pa vam ne bo le navdih za vnašanje sprememb v šolsko okolje, temveč tudi priložnost za pridobivanje znanj, ki vam bodo koristila doma in na vrtu.

S PDC-jem namenjenim pedagoškim delavcem (profesorjem, učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem ter drugim) želimo doseči sledeče cilje:

 • Opolnomočiti učitelja v učinkovitem načrtovanju svojega vsakdana po etičnih načelih permakulture.

 • Sposobnost načrtovanja ekosistema (učilnice na prostem).

 • Spoznati pojem trajnostni razvoj in skupaj razviti ter preskusiti načine ustvarjalnega podajanja tega znanja mladim različnih starosti.

 • Motivacija socialnega okolja (kako v skupini ljudi najti skupen ogenj, narediti prostor za samoiniciativnost in ohranjati dinamiko)

 • Načrtovati pouk tako, da bodo učenci in starši bolj vključeni v šolski kurikulum, s tem pa bo delo učitelja razbremenjeno.

 • Utrditi uporabo metod za delo v skupini in uporabo kolektivne inteligentnosti.

 • Vzpostaviti okolje, da se bo na tečaju začeto delo lahko razvijalo naprej.

Kaj PDC za učitelje zahteva od vas?

Željo in pogum do spoznavanja novega, konstruktivno naravnanost do okolja in uvid, da obstoječ način vzgojno-izobraževalnega dela v šolah ne vključuje trajnostnega razvoja. Stalo vas bo 5 vikendov vašega časa in »lobiranje« pri vodstvu šole oziroma vrtca za plačilo tečaja. Če bo oreh zelo trd, lahko uredimo kombinacijo šolskih in osebnih sredstev.

V našem primeru posebne izdaje PDC-ja, bomo vsebine prilagajali potrebam skupine pedagoških delavcev. Kljub temu, da se bomo osredotočili na delo z učitelji, se tečaja lahko udeleži vsak, ki ga zanima permakultura.

Po končanem PDC-ju se lahko priključite delovni skupini Otroci v permakulturi, ki v Sloveniji uresničuje ideje mednarodne skupine Children in permaculture.

Naslednji PDC za učitelje se prične 2. februarja 2018 v Ljutomeru. Več informacij.

Praktične permakulturne delavnice

Člani Društva za permakulturo Slovenije posedujemo mnoga znanja, tako o naravi kot o ljudeh. To znanje posredujemo zaiteresiranim na praktičnih delavnicah o temah povezanih z permakulturo, kot so vrtnarjenje, sadjarstvo, kmetovanje, gojenje gob, načrtovalske delavnice, delavnice o socialnih orodjih in podobno. Z nami se lahko dogovorite, da za vas izvedemo permakulturno delavnico po vaših željah.

 

Permakulturno načrtovanje in svetovanje

Posameznikom in organzacijam nudimo permakulturno načrtovanje. To pomeni, da se lahko z nami dogovorite, da vam pripravimo celosten načrt za vaš projekt. Naši člani imajo izkušnje z načrtovanjem tako ekosistemov (vrtovi, kmetije, sadovnjaki, učilnice na prostem, itd.), kot tudi socialnih sistemov (vodenje projektnih skupin, učnih procesov). Če razmišljate o uporabi permakulture v vašem okolju, podjetju ali projektu nas kontaktirajte, da skupaj raziščemo možnosti sodelovanja.

Pouk na prostem

Dvodnevna delavnica 

V okviru mednarodnega projekta Otroci v permakulturi in sodelovanja z avstralskima permakulturnicama Carolyn Nuttall in Janet Millington smo razvili delavnico Pouk na prostem. Ta delavnica je primerna predvsem za učitelje in ostale pedagoške delavce, ki imajo željo, skupaj z otroci na šoli ali vrtcu vzpostaviti šolski vrt ali učilnico na prostem. Na tečaju predstavimo osnovna načela in teorijo, različne primere in načine, kako učilnico na prostem uporabiti in z njo izboljšati učni proces.

Učilnica na prostem

Za vzpostavitev učilnice na prostem nudimo tudi svetovanje, načrtovanje in izvedbo. V sodelovanju z nami so takšne učilnice vzpostavili na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru in na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Zmajevo sanjanje

Zmajevo sanjanje ponuja tehnike organizacije in uresničevanja ustvarjalnih, skupinskih in trajnostnih projektov, ki slonijo na treh načelih:

 • osebna rast – zaveza lastnemu celjenju in opolnomočenju
 • gradnja skupnosti – krepitev skupnosti, katere del smo
 • služenje Zemlji – izboljšanje kakovosti bivanja in razcvet vsega življenja

Več o Zmajevem sanjanju si lahko preberete tukaj.

Naši člani Tomislav Gjerkeš, Lara Kastelic in Jošt Kozelj so izkušeni trenerji zmajevega sanjanja. Proces Zmajevega sanjanja so vodili že v mnogih skupinah, kot socialno orodje pa ga uporabljamo tudi v Društvu za permakulturo Slovenije. Z nami se lahko dogovorite za delavnice v različnih formatih.

 • 2 urno predavanje
 • Dvodnevna uvodna delavnica
 • Intenzivna delavnica Zmajevega sanjanja (6 dni)
 • Podpora pri uporabi Zmajevega sanjanja v konkretnem projektu

Izmenjevalnice

Po načelih "Ne ustvarjaj odpadkov" in "Kroženje energije" so izmenjavalnice oblek, predmetov in semen zelo smiselne. Želimo si več takih dogodkov, saj spodbujajo koncept krožnega gospodarstva in tkejo vezi v skupnosti. Spodbujamo posameznike, da prevzamejo iniciativo in organizirajo podobne dogodke v svojem kraju. Smo na voljo za pomoč pri organizaciji tovrstnih dogodkov.