Datum objave: 11. januar 2023Kategorija: Društvo

EDE Tondorf - Trening za prihodnost

“Trening za prihodnost” “Training for future” Julij 2022, EDE Tonndorf Ecovillage Design Education

EDE – Ecovillage Design Education je certificiran 4-tedenski intenzivni izobraževalni program, ki so ga so-ustvarili (oz. začeli) snovalci svetovne platforme Gaia Education in poteka vsako leto širom sveta. Letošnji EDE Schloss Tonndorf 2022 je bil resnično edinstvena izkušnja: prva, ki je potekala v čudoviti skupnosti Schloss Tonndorf v Nemčiji, osredotočena na mladinske delavce, ki želijo dodatno opolnomočiti mlade v rasti in preoblikovanju skupnosti na način ustvarjanja evropskega prostora v bolj pravično, odporno in trajnostno bivanjsko okolje.

 

S skoraj 30 udeleženci iz 6 držav (Hrvaške, Češke, Danske, Nemčije, Nizozemske in Slovenije) ter mednarodno ekipo trenerjev/organizatorjev (Ana Armano Linta, Katja Štemberger, Mieke Elzenga, Thomas Meier, Veljko Armano Linta) je bil letošnji julij na Schloss Tonndorf poln izkustvenega učenja, kreativnosti in novih sodelovanj.

 

Zaradi večje finančne dostopnosti smo zaprosili za sofinanciranje s strani Erasmus+, ter tako omogočili izobraževanje, ki je bilo osredotočeno na mladinske delavce in v pomoč pri razreševanju naslednjih vprašanj: Kako podpiramo mlade v času številnih kriz z vidika štirih razsežnosti trajnosti? Kako podpiramo mlade z njihovimi regenerativnimi projekti in njihovim aktivizmom (kot npr. Fridays for Future and Extinction Rebellion). Kako jih podpiramo pri izgradnji in krepitvi njihovih skupnosti in skupnostnih projektov?

 

To je bila tudi odlična priložnost za povezovanje mladinskih delavcev iz različnih delov Evrope, izmenjavo dobrih praks in skupno oblikovanje projektov ter raziskovanje povezav med trajnostjo, enakostjo in skupnostjo. Poleg usposabljanja je ta EDE vključeval spletne pripravljalne in uvodna spoznavna srečanja.

 

Namen usposabljanja je bil seznaniti se s štirimi dimenzijami trajnosti (družbeno, ekonomsko, ekološko in svetovnonazorsko ali kulturno) in jih povezati v celostno načrtovanje ideje, t.i. Studio Design. Vse projektne ideje in njihove končne zasnove so morale biti regenerativne v ekološko-družbenih kontekstih, morale so biti povezane z mladimi, vključevati vse štiri razsežnosti trajnosti ter vključevati element izgradnje in/ali krepitve obstoječih ali novih skupnosti.

 

Projektne ideje, ki so vzniknile:

 

  • Art of Life; Ideja projekta je potovanje in širjenje trajnostnih vsebin preko umetnosti in igrane predstave oz. preko delavnic v navdih izmenjavi znanj, sprožanju sprememb in vzpostavljanju odnosov med obstoječimi trajnostnimi skupnostmi in tradicionalnimi vasmi preko prepoznavanja pridonosa njihovih že uveljavljenih vrednot.

  • Ecocommunities Network of CzechoSlovakia; Projekt se ukvarja z ohranjanjem, opolnomočenjem in širjenjem kulture, znanja, vrednot, orodij ter metod ekoloških skupnosti preko fizičnega, pa tudi virtualnega povezovanja.

  • Transformity – Transformational Education Center; Projekt predvidi fizične in digitalne prostore, ki omogočajo transformacijske učne izkušnje, torej transformacijski izobraževalni prostor za integracijo teorije in prakse, trajnosti in regeneracije, ki upošteva vse vidike trajnosti (ekološke, ekonomske, kulturološke in družbene).

  • Community Garden(s); Cilj ideje je regenerirati suburbana območja, ki služijo lokalni skupnosti z vrtom, sadovnjaki in poligonom za učenje ter srečevanja vseh generacij, ki skupaj razvijajo in vzdržujejo prostor.

  • Art of Regeneration Connection; Projektna ideja podpira ustvarjanje regenerativnih skupnosti, ki se ukvarjajo z obnovo ekosistemov, živijo lokalno samozadostno in zagotavljajo prostor v podporo človeškega potenciala in samouresničitev.

 

S tem smo ustvarili prispevek k svetlejši, bolj trajnostni in odpornejši prihodnosti na prihajajoče izzive.

 

For more information:

Gaia education izobraževalne priložnosti: https://www.gaiaeducation.org/

Ecovillage Design Education: https://www.programmes.gaiaeducation.uk/ede-global-en

EDE priložnosti za našo regijo: ede.team.for.future@gmail.com 


 

Photo by Veljko Armano Linta: IMG 9403

 

****************

Izkušnje udeleženk:

"Učenje s praktičnimi primeri in avtentična izkušnja soudeležbe in soustvarjanja v skupnosti je dragocen osebni kapital, ki ga bom nosila skozi svoje življenje in upam, da ga bom v prihodnosti implementirala v lokalni skupnosti." A. I.

 

  »Strukturo in vpogled, ki ga trening ponuja – to je naravnost neverjetno. Všeč mi je, kako odpira in hkrati izostri perspektivo.” "Deli to še naprej - svet to resnično potrebuje!" I.K.

 

  "... To je močan in pomemben evolucijski proces, ki (vsaj zame) ni niti približno končan samo zato, ker je treninga fizično konec." M.G.