Datum objave: 21. september 2017Kategorija: Temelji permakulture

Permakulturno načrtovanje

Načrtovanje je v samem bistvu permakulture. Skozi uporabo permakulture vidimo našo okolico kot celosten sistem, sestavljen iz ekoloških, socialnih, ekonomskih in osebnih dejavnikov v katerega želimo umestiti našo vizijo. Načrtovanje nam ponudi odgovor, kako to narediti.

Gre za krožen proces, ki ga lahko poenostavimo na štiri korake.

Opazovanje

Izhajamo iz ideje, vizije ali sanj, ki jih želimo uresničiti. Preden se vprašamo, kako to narediti, se ozremo po svoji okolici in preprosto opazujemo. Opazujemo naravo, ljudi, vreme, zgradbe, same sebe in vse ostale dejavnike, ki bodo vplivali na našo idejo. V tej fazi začnemo z zbiranjem vseh podatkov, ki nam bodo koristili. Nasvet Billa Mollisona je, da prostor, ki ga bomo načrtovali, opazujemo vsaj eno leto, da ga spoznamo v vseh letnih časih in različnih izrazih. Samo tako, si bomo lahko ustvarili zares celostno predstavo, ki je pogoj za dober načrt.

Analiza

Opazovanju sledi presoja. Vse opazke in podatke, ki smo jih zbrali v fazi opazovanja kritično ovrednotimo. Določimo vse vire, omejitve, možnosti in pasti. Dejavnikom, ki smo jih prej opazovali določimo vrednost in okvir v katerem bomo delovali. Tukaj nam pridejo prav orodja permakulturnega načrtovanja, kot je analiza tokov in analiza elementov.

Načrtovanje

V fazi načrtovanja je čas, da našo idejo postavimo v okvir, ki smo ga določili skozi analizo. Skozi uporabo načrtovalskih orodij, načrtovalskih in etičnih načel ter seveda naše ustvarjalnosti izdelamo produktiven sistem, ki bo poskrbel za naše potrebe, ob enem pa varoval naravo in služil tudi drugim ljudem. Del načrtovanja je tudi, da razmislimo o izvedbi načrta (določimo časovni in finančni okvir). Ko smo z načrtovanjem zaključili, smo pripravljeni, da načrt izvedemo.

Evalvacija

Po izvedbi načrta je čas, da se ponovno ustavimo in opazujemo opravljeno delo. Skozi ponovno opazovanje in kasneje analizo, naše delo ovrednotimo in primerjamo z našo prvotno idejo. Vprašamo, če smo naše cilje dosegli, če jih nismo poizkušamo ugotoviti zakaj ne. S tem vstopimo v nov krog načrtovanja, ki se bo ponovil tolikokrat, kolikor bo potrebno.

Permakulturno načrtovanje je torej proces nenehnega prilagajanja in razvoja v katerem z uporabo načrtovalskih orodij, podprtih z etičnimi načeli, ustvarjamo okolje v katerem bivamo.

Primeri permakulturnih načrtov

Na sledeči povezavi boste našli več primerov permakulturnih načrtov, ki jih je za potrebe diplomskega dela pripravil član društva, Jošt Kozelj. Načrte najdete TUKAJ ali kliknite na povezavo priloge na desni strani te strani.