Datum objave: 27. september 2017Kategorija: Temelji permakulture

Področja delovanja

Kot vemo se je permakultura razvila iz potrebe po trajnostnem kmetijstvu; od tu izvira tudi njeno ime - permanentna agrikultura. To področje se je sprva tudi najbolj razvijalo in je zato tudi danes najbolj prominentno. Seveda ta razvoj se in se mora nadaljevati, med drugim tudi zaradi bližnjih groženj kot so globalno segrevanje in ekstremne klimatske spremembe.  

Vendar pa zdrav človekov odnos z naravo ni edino, kar je potrebno za trajnostni in kontinuirani razvoj človeštva. Osredotočiti se moramo tudi na odnose med posamezniki, v skupnosti in v povezavi z vsem okoljem, ki ga ustvarjamo.

David Holmgren tako opiše sedem domen permakulturnega delovanja. Vse domene izvirajo iz središčnih etik in načel ter se razvijajo najprej na osebnem, lokalnem in nato globalnem nivoju.

1. Varstvo in delo z naravo

Razumevanje narave in delovanje skupaj z njo, ne proti njej.

Bio-intenzivno vrtnarjenje, gozdni vrtovi, zbiranje in shranjevanje semen, ekološko kmetovanje, biodinamika, naravno kmetovanje, celostno upravljanje z vodo, živalmi in gozdom, regenerativno kmetijstvo, nabiralništvo.

2. Gradnja

Infrastruktura, ki izboljša našo kvaliteto življenja in zmanjša dolgotrajne vplive na okolje

Pasivna gradnja, gradnja z naravnimi materiali, upravljanje z vodo in reciklaža vode, zemeljska gradnja, gradnja odporna na naravne nesreče.

3. Tehnologija

Uporaba lastnih virov za učinkovito pretvrajanje energije iz okolja v nam uporabne vire.

Ponovna uporaba in reciklaža stvari, tradicionalna orodja, krušne in lesne peči, goriva iz organskih odpadkov, biooglje, mikro-hidro, sončne in vetrne elektrarne, hramba energije, lokalizacija skupne infrastrukture.

4. Izobraževanje in kultura

Redefiniranje učnega procesa s spodbujanjem aktivnosti in ustvarjalnosti.

Samostojno učenje in učenje na domu (homeschooling), Waldorfsko ali Montessori izobraževanje, socialna ekologija, izkustveno učenje.

5. Zdravje

Sprejemanje odgovornosti za svoje zdravje in dobro počutje.

Celostna in komplementarna medicina, psihologija, znanje prednikov, joga, tai chi in podobne discipline, naraven porod, dojenje, zdrava prehrana, ...  

6. Ekonomija

Alternativni ekonomski sistemi zmanjšajo odvisnost od krhkih denarnih institucij.

Lokalna ekonomija, kot so tržnice in partnersko kmetijstvo (community supported agriculture), lokalne in regionalne valute, deljenje lastništva prevoznih sredstev, etično investiranje in pravična trgovina, prostovoljno delo v zameno za hrano, bivališče in znanje (WWOOFing in podobne mreže).

7. Upravljanje s skupnostjo

Novi načini lastništva zemlje in sistemi odločanja v skupnosti.

Kooperative in socialna podjetja, skupnostno bivanje (co-housing) in ekovasi, open space tehnologija, tradicionalni načini lastništva zemlje, celostno upravljanje, sociokracija.

Vsa ta področja vključujejo veliko različnih metod, projektov, gibanj in idej. Po načelu vključevanja se lahko katera koli metoda imenuje permakulturna, če le sovpada s permakulturnimi etikami in načeli, saj to pomeni, da si prizadeva za podoben cilj.