Datum objave: 17. april 2018Kategorija: Otroci v permakulturi

Predstavitveni dogodki projekta Otroci v permakulturi

Predstavitveni dogodki se bodo odvili junija letos in so namenjeni različnim ciljnim skupinam, da jih seznanimo z gradivi, ki so bila razvita v okviru projekta Otroci v permakulturi in podpirajo izvajanje pouka na prostem.

Erasmus+ projekt Otroci v permakulturi, na kratko OvP in v ang. Children in Permaculture, se zaključi avgusta 2018. S pridobljenim znanjem in veščinami želimo ustvariti podporno okolje za učitelje, da učne cilje dosegajo na prostem in učence vključijo kot so-ustvarjalce učnega procesa.

Pouk na prostem

Tekom razvoja projekta in povezovanja permakulture ter otrok, smo ugotovili, da v šolskem okolju otrokom permakulturo otrokom najlaže približamo v šolskem učnem okolišu in učilnici na prostem. Učni okoliš je okolica šole, ki je urejena na način, da se otroci lahko učijo zunaj in ima več različnih elementov npr. vrt, kompostnik, ognjišče, domače živali, mlako ipd., učilnica na prostem pa omogoča sedenje in spremljanje učiteljeve razlage. 

Permakulturno načrtovanje nam pomaga, da okolico šole urejamo skladno z razpoložljivimi viri (človeškimi in finančnimi) in, da so v načrtovanje ter izvedbo vključeni tudi otroci in starši.

Učenci Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru pripravljajo tla za postavitev čarobnega šotora. Učenci Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru pripravljajo tla za postavitev čarobnega šotora.

Predstavitev projekta in materialov

Tekom projekta smo ustvarili različne materiale, ki vam jih bomo praktično predstavili. 

  • Učni kurikulum; naslavlja ključne vsebine povezane s permakulturo (uvod v permakulturo, živa narava, načrtovanje, pridelava hrane, gradnja in izraba virov, socialna permakultura).
  • Ideje za aktivnosti; praktične ideje in zamisli, kako lahko vsebino permakulturnega kurikuluma predstavite predšolskim in šolskim otrokom, trenutno imamo v bazi več 100 predlogov.
  • Permakulturna pedagogika: na podlagi raznolikega znanja v projektni skupini smo ustvarili smernice celostnega izobraževanja.
  • Priročnik: izbor vseh ključnih informacij, ki jih potrebujete za uspešno vpeljavo permakulturnega razmišljanja in delovanja v vaš učni proces. Vključuje poglavja o vključevanju etik in načel, priprave na pouk in opise aktivnosti.

Dostop do gradiv v slovenščini in angleščini najdete TUKAJ.

Slovenski primeri načrtovanja in izvedbe učnega okoliša

Na vseh dogodkih bomo predstavili kako na Ljutomerski matični osnovni šoli, na podružnični šoli ter na šoli s prilagojenim programom, že peto leto vpeljuje trajnostni razvoj. Celotno delo poteka na podlagi permakulturnega načrtovanja in vključuje učence, učitelje, starše in vodstvo šole.

Poleg razvoja učilnice na prostem in implementacije izkustvenega učenja, je kjučno vključevanje učencev v so-ustvarjanje učnega procesa ter s tem povečanja motivacije za šolo. Ob večji motivaciji učencev je učiteljevo delo precej razbremenjeno, zadovoljni učenci povzročijo zadovoljstvo pri starših kar rezultira zadovoljstvo vodstva šole. Predstavljen bo načrt, strategije za različne razvojne faze, metode dela, rezultati in vizija.

Prijava in izbor udeležencev

Dogodek je za udeležence brezplačen. Število mest na dogodku je omejeno, zato vas vabimo, da ob prijavi napišete vašo motivacijo za udeležbo. Prosimo bodite pozorni na rok prijave za posamezen dogodek.

Prijava na dogodek

Na dogodkih bo poskrbljeno za odmore in kosilo. 

Pedagogika, ki se je porodila tekom projekta je zelo izkustveno naravnana, zato lahko tudi na dogodku pričakujete, da boste udeleženci aktivni so-ustvarjalci dogajanja. 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani

6. junij 2018 - Dogodek za študente in drugo zainteresirano javnost.  

Pričetek dogodka ob 13.00 in zaključek ob 17.00, predavalnica 026 v pritličju. Vabilo na dogodek.

Študenti pedagoških smeri ter tudi drugi so vabljeni, da se pridružijo predstavitvi, kjer bomo prisluhnili učiteljici Julijani Makovec, ki nam bo povedala, kako ji je uspelo razredni projekt postavitve čarobnih šotorov povezati z rednim kurikulumom.

Že 17. maja 2018 pa ste vabljeni na Pedagoško fakulteto na ogled dveh krajših dokumentarnih filmov o učilnicah na prostem iz Nove Zelandije. Več informacij o dogodku. 

Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani. 

Vrtec Vrhnika

7. junij 2018. Pričetek dogodka ob 9.00 in zaključek ob 15.00. Vabilo na dogodek. 

Prijatelji.Prijatelji.Kurikulum vrtca ne omejuje uvajanja novih pristopov pri delu z otroki. Omejujoč dejavnik je običajno zagotavljanje varnosti in nabor veščin ter znanj vzgojiteljev. Ogled konkretnega primera na vrhniškem vrtcu vas bo pripeljal korak bližje k realizaciji lastnih idej. V vrtcu Vrhnika imajo namreč kokoši in mlako.

Si predstavljate čarobnost zgodbe, ko se v vrtcu iz jajca izvali kokoška in jo otroci posvojijo? Kura je krasen sopotnik otrok, saj je nezahtevna in je s svojim vedenjem odličen objekt opazovanja. To pa velja tudi za mlako. Vrtna mlaka velja za najbolj pester ekosistem, kjer se vedno kaj dogaja. Pri vpeljavi mlake v okoliš vrtca pa se takoj pojavi kup vprašanj in zadržkov. V Vrhniki imajo odgovore.

V projektu OvP smo posebno pozornost posvetili razvoju veščine opazovanja ter kako jo zavestno razvijati pri otrocih. Na dogodku se bomo skupaj igrali, da se boste lahko igrali doma. Poleg predstavitve vrtca bomo predstavili tudi primere dobre prakse iz tujine in se poglobili v načrtovanje kurnika ter mlake.

Ribnik vrhniškega vrtca. Ribnik vrhniškega vrtca. Otroci radi preživljajo čas v naravnem kotičku ob vrtcu. Hodijo po čutni poti, skalnjaku, brvi čez ribnik, radi tečejo in se kotalijo po travi, se skrivajo v hiški in še bi lahko naštevali. Na vrtu imajo svojo gredico za katero zelo radi skrbijo. Opazujejo in spoznavajo rastline in živali v ribniku in ob njem. Pogosto obiščejo družinico kokoši, ki domujejo v naravnem kotičku. Prinesejo jim kakšen priboljšek, jih nežno pobožajo, najpogumnejši pa jih tudi držijo v naročju.

Več o dogajanju v Vrtcu Vrhnika. 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

13. junij 2018 - Dogodek za specialne pedagoge izbrane na podlagi motivacijskega pisma. Prijave podaljšane do zapolnitve prostih mest. 

Pričetek dogodka ob 9.00 in zaključek ob 15.00.

Na zavodu so s pomočjo zunanjega financiranja vzpostavili senzorni vrt, ki pripomore k razvoju socialnih veščin in čutil učencev ZGNL ter dviguje kakovost terapevtskih storitev zavoda. Senzorni vrt sestavlja več postaj, zasnovan je za delo v parih in majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena tudi terapiji senzorne integracije ter terapevtskemu programu s pomočjo psov Društva Tačke pomagačke.

Več o dogajanju na ZGNL.

CŠOD

18. junij 2018 - Zaprt dogodek za razvojno skupino CŠOD.

Centri za šolske in obšolske dejavnosti skrbijo, da se šolarji izven običajnih šolskih klopi seznanijo z naravo in doživijo pouk na prostem. Predstavitveni dogodek bomo pripravili za razvojno skupino CŠOD, kjer bomo skupaj iskali nove možnosti in načine preživljanja otrok v naravi.

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

19. junij 2018 - Dogodek za učitelje izbrane na podlagi motivacijskega pisma. Prijave podaljšane do zapolnitve prostih mest.  

Pričetek dogodka ob 9.00 in zaključek ob 15.00.

V šolski učilnici na prostem si bomo ogledali prostor za sedenje, vrt, čebelnjak, zeliščni vrt, kompostnik, bivališče za ježa ter čarobne šotore. Spremljali bomo demonstracijo pouka na prostem in in iz prve roke izvedeli, kako je potekal proces vpeljave novih pedagoških pristopov, ki podpirajo pouk v učilnici na prostem. 

Več o dogajanju na šoli.

Prijava na dogodek

Za sodelovanje pri organizaciji predstavitvenih dogodkov se zahvaljujemo: 

Projekt omogoča