Datum objave: 22. november 2017Kategorija: Izobraževanje

Tečaj o poučevanju permakulture

Društvo za permakulturo Slovenije je med 29. oktobrom in 4. novembrom na Sončnem griču v Istri organiziralo mednarodno izobraževanje za bodoče učitelje permakulture. Trening je vodil Alfred Decker, mednarodno priznan učitelj iz Španije, skupaj s slovenskima učiteljema permakulture Tomislavom Gjerkešem in Primožem Turnškom. Udeleženci so prihajali iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Islandije, Danske, Finske, Nizozemske in Palestine.

Trening temelji na mednarodno priznanem delu učiteljice in permakulturnice Rosemarry Morrow in je zasnovan na podlagi več desetletij izkušenj permakulturnega poučevanja. Namen treninga je, da so udeleženci po koncu zmožni samostojno izvajati tečaje, delavnice in druge izobraževalne dogodke, ki vključujejo različne potrebe udeležencev in sledijo načelom dinamičnega in izkustvenega učenja. Osnovno gradivo tečaja je predstavljala knjiga Permaculture Teaching Matters, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Vsebina izobraževanja

Skozi potek treninga so se udeleženci učili o različnih pristopih dela z odraslimi in spoznavali, kaj pomeni biti učitelj. Kaj je proces učenja in kaj učenje sploh potrebuje, da poteka učinkovito, je bilo ključno vprašanje, na katerega smo iskali odgovor. Pogovarjali smo se o vplivu različnih dejavnikov, ki vplivajo na učenje, kot so vpliv svetlobe, zvokov, barv, ureditev učilnice, ipd. Pod drobnogled smo vzeli potrebe odraslega udeleženca; kdo je in kako se uči? Spoznali smo različne učne tipe in pristope, skozi katere naredimo učenje vključujoče za vse udeležene. Osredotočili smo se na učitelja in njegovo delo; ugotavljali smo pomen načina izražanja, govorice telesa in ostalih kvalitet, ki pomagajo učitelju pri njegovem delu. Seznanili smo se z uporabo različnih učnih pripomočkov in se urili v uporabi učinkovitih vprašanj ter spremljanju napredka učencev.

Eden izmed namenov izobraževanja je bil, da se udeleženci naučijo, kako načrtovati in učiti tečaj permakulturnega načrtovanja (Permaculture Design Course – PDC). Skozi celoten tečaj so udeleženci spoznavali vsebino PDC-ja in pristope, ki so potrebni, da ga uspešno izvedejo. Naloga udeležencev je bila, da v manjših skupinah pripravijo načrt PDC-ja in ga na koncu tečaja predstavijo. Predstaviti so morali kurikulum in vsebino tečaja, časovni potek, ciljno skupino udeležencev ter potek skupinskega dela med ustvarjanjem načrta za PDC.

Izkustveno učenje

Velik poudarek je predstavljalo praktično delo. Izkustveno učenje je namreč eno izmed najbolj učinkovitih načinov učenja. Udeleženci so že drugi dan izobraževanja začeli s kratkimi vajami poučevanja v malih skupinah. Naloga prve vaje je bila pripraviti 10 minutno predavanje o temi, ki je del tečaja permakulturnega načrtovanja. Vaje so iz dneva v dan postajale zahtevnejše, saj so vključevale nove pristope, ki smo jih tekom tečaja spoznavali.  Končna vaja je bila priprava 30 minutnega predavanje v paru z drugim učiteljem. Pomemben element vsake praktične vaje je bila evalvacija. Skozi vprašanja »Kaj ti je predstavljalo največji izziv?«, »Kaj meniš, da si izpeljal/a dobro?« in »Kaj bi naslednjič naredil/a drugače?« je vsak udeleženec ovrednotil lastno delo. Prav tako, pa so predavanja ovrednotili tudi tisti, ki so jih poslušali. Tako je vsak bodoči učitelj sproti dobil povratno informacijo, s pomočjo katere je dobil predstavo o svojem napredku kot učitelj.

Sončni grič

Tečaj je potekal v čudovito obnovljenem starem župnišču v vasici Hrvoji, tik ob hrvaški meji. Skozi uporabo naravne gradnje, skupnega dela in veliko entuziazma je nastal center, kjer gostijo številna srečanja in druge dogodke, povezane s trajnostnim razvojem, skupnostjo in alternativnimi pristopi. Sončni grič je eden izmed boljših primerov uporabe permakulture v praksi v Sloveniji. Več o Sončnem griču si lahko preberete na njihovi spletni strani.