Kategorija: Izobraževanje

Permaculture Teaching Matters - trening poučevanja permakulture

Permaculture Teaching Matters (PTM) je mednarodni trening za tiste, ki bi želeli poučevati permakulturo. Trening organizirata Društvo za permakulturo Slovenije in Društvo Sončni grič. Trening bo potekal v angleškem jeziku.

sobota, 28. okt. 2017
17:00
sobota, 4. nov. 2017
21:00

Dogodek se je končal pred 6 leti.

Pridružite se permakulturnim učiteljem Alfredu Deckerju, Primožu Turnšku in Tomislavu Gjerkešu na 6 dnevnem intenzivnem treningu o permakulturnem poučevanju, ki vam bo ponudil orodja in izkušnje za delo s skupinami ali posamezniki. Trening temelji na mednarodno priznanem delu učiteljice Rosemary (Rowe) Morrow in je zasnovan na podlagi več desetletij izkušenj permakulturnega poučevanja.

Trening je namenjen permakulturnikom z opravljenim tečajem permakulturnega načrtovanja. Še posebej je primeren za tiste, ki bi permakulturo želeli poučevati prek delavnic, tečajev ali pa bi želeli izpiliti svoje veščine podajanja znanja in dela z ljudmi. Po koncu tečaja boste zmožni jasno in samozavestno komunicirati s katerokoli skupino ljudi. Prav tako pa boste postali del skupnosti učiteljev, ki vas bo podpirala in inspirirala za nadaljnje učenje.

Na treningu se boste naučili:

  • načrtovanja tečajev, delavnic in drugih izobraževalnih dogodkov,
  • razviti jasne učne cilje, ki so podprti z etikami permakulture,
  • spoznali pomen govorice telesa in izražanja pri poučevanju,
  • uporabljati različne učne pripomočke,
  • razviti primerno učno gradivo,
  • kako učencem predati jasne razlage in koncepte,
  • pomena učnega okolja in spoznali dejavnike, ki vplivajo na učni proces,
  • spoznali strukturo in namen tečaja permakulturnega načrtovanja.

Učitelji

Alfred Decker je eden vodilnih permakulturnih učiteljev v Evropi, ki je svoj PDC opravil leta 1998 v Kaliforniji, ZDA. Od takrat je del socilanih gibanj in projektov v Ameriki in Evropi. Je ustanovitelj več organizacij in projektov. Od leta 2011 je tesno sodeloval z Rosemary Morrow in sedaj nadaljuje njeno življensko delo.

Primož Turnšek je permakulturni načrtovalec in učitelj ter trenutni predsednik Društva za permakulturo Slovenije. Svoj PDC je opravil leta 2012 in od takrat je učil na več tečajih permakulturnega načrtovanja in različnih krajših delavnicah. Skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje skupnstnih študentskih vrtov v Ljubljani.

Tomislav Gjerkeš je permakulturni učitelj ter trener Zmajevega sanjanja. Že več let deluje kot permakulturni načrtovalec in svetuje posameznikom in organizacijam pri vzpostavitvi vrtov. V preteklih letih se je osredotočil na delo s šolami, kjer svetuje pri načrtovanju učilnic na prostem in nudi podporo učiteljem za poučevanje na prostem.

Datum in lokacija

Trening se bo začel z večerjo 28. oktobra in končal z večernim praznovanjem in podelitvijo certifikatov 4. novembra. Trening bo potekal na Sončem griču, Hrvoji.

Cena

Ko se odločate koliko bi za tečaj prispevali pomislite na permakulturno etično načelo pravične delitve presežkov.

OBIČAJNA CENA TRENINGA - 390€

Pokriva stroške tečaja.

PLAČAJ VNAPREJ - 480€

Pokriva stroške tečatreningaja in podpre posameznike z manj prihodki, da se nam lahko pridružijo.

NIŽJA CENA - 300€

Ne pokrije vseh stroškov, da bi lahko zagotovili finančno trajnost tečaja. Namenjena tistim z manj prihodki.

Cena treninga vključuje:

Prijava

Če se želite prijaviti na trening prosimo, da izpolnite prijavnico.

Za več informacij pišite na drustvo@permakultura.si.