Kategorija: Dogodki

RENESANSA NARAVNE GRADNJE : SKLOP WEBINARJEV

Društvo za permakulturo Slovenije v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo pripravlja sklop štirih (4) spletnih predavanj - webinarjev na temo naravne gradnje.

sreda, 18. nov. 2020
18:00
sreda, 2. dec. 2020
20:00

Dogodek se je končal pred 3 leti.

OPIS

Naravno gradnjo moramo začeti razumeti širše. Tukaj ne gre zgolj za uporabo naravnih materialov pri gradnji, temveč gre za razumevanje celotnega cikla gradnje prostora skozi dejanske potrebe človeka, od prve zamisli naročnika, iskanje možnosti skozi oči načrtovalca, manifestacija ideje preko izvajalca in nenazadnje predajanje zgodbe preko izobraževalca. Ta ciklični model smo poimenovali Štirje koraki do naravne gradnje.

Kot naročniki se boste po vsej verjetnosti znašli v vseh fazah, zato je celotni cikel potrebno razumeti, saj le s tem lahko prinesemo naravnost v naše grajeno okolje.

Kot načrtovalci je potrebno razumeti dane možnosti naravnih materialov pri uporabi in oblikovanju ter njihove robne pogoje. Gradnja izhaja iz prave potrebe, ki gradi funkcijo, estetiko pa ji da pravilna zasnova uporabe materialov.

Kot izvajalci moramo poznati zakonitosti naravnih materialov ter se vključiti v projekt že v zgodnejši fazi, to je v času načrtovanja. S tem dobimo močnejšo vez v celotnem ciklu.

Kot izobraževalci ali pripovedovalci zgodbe pomembno prispevamo k celotnemu grajenemu okolju. Naravna gradnja raste, tako kot raste vsaka živa stvar. Njena smer razvoja temelji na predhodnih izkušnjah. S tem ko delimo svojo zgodbo o naravni gradnji oziroma poučujemo druge, hkrati krepimo novo zavest o grajenem okolju.

 

Kot naročniki se boste po vsej verjetnosti znašli v vseh fazah, zato je celotni cikel potrebno razumeti, saj le s tem lahko prinesemo naravnost v naše grajeno okolje.

Kot načrtovalci je potrebno razumeti dane možnosti naravnih materialov pri uporabi in oblikovanju ter njihove robne pogoje. Gradnja izhaja iz prave potrebe, ki gradi funkcijo, estetiko pa ji da pravilna zasnova uporabe materialov.

Kot izvajalci moramo poznati zakonitosti naravnih materialov ter se vključiti v projekt že v zgodnejši fazi, to je v času načrtovanja. S tem dobimo močnejšo vez v celotnem ciklu.

Kot izobraževalci ali pripovedovalci zgodbe pomembno prispevamo k celotnemu grajenemu okolju. Naravna gradnja raste, tako kot raste vsaka živa stvar. Njena smer razvoja temelji na predhodnih izkušnjah. S tem ko delimo svojo zgodbo o naravni gradnji oziroma poučujemo druge, hkrati krepimo novo zavest o grajenem okolju.

 

Društvo za permakulturo Slovenije že več kot 20 let poučuje različne okoljske in družbene trajnostne teme. Iščemo alternative sedanjim modelom delovanja družbe, ki bi družbo okrepile v trajnostnem bivanju in delovanju.

Društvo za permakulturo Slovenije je v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo pripravilo sklop predavanj o naravni gradnji.

V videih je predstavljeno, kaj vse pomeni naravna gradnja in kako vpliva na sodobnega človeka. Video posnetki webinarjev nas postavijo pred vprašanje o resničnih potrebah pri gradnji in nas skušajo spomniti na čas, ko je bila naravna gradnja edina možna izbira.

Prikažejo, kako naravno gradnjo izvajajo vrhunski slovenski strokovnjaki ter kje in kako nam lahko različni naravni materiali pomagajo pri gradnji.

Predstavljen je pozabljen in ponovno obujen naravni material, ilovico, ki je danes, z mnogimi dobrimi lastnostmi, vedno bolj uporabljen material pri gradnji ter pregledali, kateri drugi materiali so nam v slovenskem prostoru dosegljivi.

Vsako predavanje je sestavljeno iz dveh delov teoretičnega dela ter vprašanj in odgovorov, ki jih postavljajo poslušalci in predavatelji odgovarjajo.

 

NAROČI SKLOP VIDEO POSNETKOV RENESANSA NARAVNE GRADNJE | 21€ + davek

 

O PROSTORU IN BIVANJU | 2 PREDAVANJI | 123 minut

O PREDAVANJIH

Smisel in pomen naravne gradnje v sodobnem času, Ira Zorko, univ.dipl.inž.arh.

Začel bom s premišljevanjem o vedno bolj izstopajočih značilnostih našega časa vključno s prevladujočimi načini gradnje in urbanizma in jih na kratko soočil s tradicijo arhitekture, kakor jo je v svojih raziskavah njene tisočletne zgodovine in razvoja razbiral in podal Gottfried Semper in kot nam jo je s svojim nenavadnim zgledom in preobratom skušal približati Plečnik. Za konec prvega dela se bomo vprašali kaj je naravna gradnja, kaj je tisto kar gradimo oz. kar in kako naj bi gradili?

V drugem delu bom na podlagi primerov predvsem iz lastne prakse, opazovanja in poznavanja prostora osvetlil stvarne in praktične možnosti, ki jih tudi v našem času daje na razpolago naravna gradnja.

Sobivanje s prostorom pred in po industrializaciji, Gregor Berčon, inž.grad.

Danes bivamo v svetu vsakodnevnih sprememb, prilagajanja, dokazovanja, predalčkanja, itd. Vse to skupaj nam daje nek smisel življenja, neko pot, napredek. Vse to je energija elementa ognja, pretežni del, moška energija. Če imamo ogenj pod kontrolo, nam daje toplino, luč v temi, omogoča nam preoblikovanje in oblikovanje surovin. Če ogenj uide iz nadzora, postane destruktiven, uničuje predmete, objekte, gozdove, bruha skozi vulkane, onesnažuje zrak. Vendar kljub vsemu narava vedno vrne vse v svoje ravnotežje.

Kaj pa mi sami in nas notranji prostor, ter prostor v katerem bivamo? Kdo tu skrbi za uravnoteženost elementov, da se lahko ustvarja nova življenja, da je uravnoteženo življenje, da ima dom uravnoteženo sobivanje in se odvija prijetno življenje? Namreč hitro lahko oblikujemo prostor, kjer prevladuje močna ognjena energija in tako na vse prebivalce prostora vpliva destruktivno, tekmovalno in povzroči bolezen.

Če lahko ustvarimo tak prostor, potem lahko ustvarimo tudi prostor, kjer je vsa energija ognja v ravnotežju, prav tako pa tudi ostali trije elementi vode, zemlje in zraka.

Kako sobivamo z vsemi temi elementi, kakšno imajo materialno obliko in kje se nahajajo v naših prostorih? Kako vplivajo na naše občutke in naš značaj?

O PREDAVATELJIH

Ira Zorko, univ.dipl.inž.arh, Arhieko d.o.o.

“Včasih se je človek zatekal k uporabi naravnih gradiv iz nuje. Danes se vrača k njim iz

prepričanja in globljega premisleka. To je eden od neposrednih načinov, kako se lahko človek

znova poveže s stvarstvom in življenjem okoli sebe. Naravna gradnja je tako vizija kot sredstvo. 

Pomaga nam, da kot posamezniki, družina ali lokalna skupnost z razumevanjem naravnega

okolja in spoštovanjem kulturne tradicije ponovno vzpostavimo oziroma ohranimo svojo bivalno avtonomijo in avtentičnost v prostoru. Pri tem ne gre za noben elitizem ali poskus izolacije; ravno nasprotno, gre za podporo naši svobodni in etično odgovorni soudeležbi pri kulturnem razvoju človeka.”

Gregor Berčon inž. Grad., certifikat Vastu in Djotish, certifikat NLP praktik, certifikat Permakulturni praktik, certifikat photoreading

‘’Osebno sem šel čez celoten proces gradnje objektov. Torej od samega načrtovanja, pridobivanja soglasij in dovoljenj pa do izvajanja vseh gradbenih in montažnih del, nazadnje tudi do samega vodenja gradnje oz. procesa.

Po vsem tem sem šel na samostojno pot in ustanovil lastno podjetje Kozmotekton, katero ime je sestavljeno iz kozmosa, vsega okoli nas in nas samih, ter tektona oz. graditelja. Torej izvajanje procesa gradnje v sožitju naravnih zakonov. 

Sem zelo čuteč človek, z osnovnimi vrednotami do soljudi, narave, materije in univerzuma. Prostor mi pomeni več kot samo fizično okvirjanje z materiali in zapolnitvijo njega z različnimi predmeti. Prostor je telo, telo sem jaz, jaz sem bitje - oseba, bitje je zmes energij univerzuma.’’

 

NAROČI VIDEO POSNETEK O PROSTORU IN BIVANJU | 7€ + davek

 

OBLIKOVANJE PROSTORA | 2 PREDAVANJI | 100 minut

O PREDAVANJIH

Harmonični principi oblikovanja prostora, Anton Žižek, univ.dipl.inž.arh.

Na predavanju bo predstavljen celosten proces snovanja sonaravne hiše. Raziskovali bomo harmoničen odnos med človekom, hišo, naravo in kozmosom kot osnovo za načrtovanje hiše. Iskali bomo odgovore, kako s sonaravno gradnjo ustvariti lep, prijeten in zdrav prostor za bivanje. Predstavitev bo podkrepljena s konkretnimi primeri načrtovanja hiš iz kreativne arhitekturne prakse: od idejne zasnove do izvajanja.

Iskrenost do materialov, mag. Darko Ipša, univ.dipl.gosp.inž.grad.

V svojem predavanju predstavim osnovne lastnosti in mehanizme, ki delujejo v materialih in jih je potrebno upoštevati pri uporabi naravnih materialov. Skozi zgodovino in razvoj gradnje predstavim mehanizme na praktičnih primerih.

O PREDAVATELJIH

Anton Žižek, univ.dipl.inž.arh., Superform d.o.o.

‘’Sem soustanovitelj arhitekturnega biroja Superform. Z naravno gradnjo se intenzivno ukvarjam že več kot 10 let. Zanima me združevanje in povezovanje različnih znanj in veščin v harmonično celoto. Osnovni princip ustvarjanja arhitekture izhaja iz izhodišča, da je arhitektura celostna človeška izkušnja, ki jo zaznavamo s telesom, s čutili in z umom. Pristop izražamo z motom: »Oblika sledi izkušnji«. Dobra hiša ni le skupek materialov in številk. Je predvsem rezultat globljega razmisleka o odnosu med človekom, družbo, naravo in kozmosom.

 Izbor izvedenih objektov: Vrtec v Cerkvenjaku, Poslovni prostori Microsoft Slovenija, Industrijski kompleks Tajfun v Planini pri Sevnici, Hiša v Ljubnem ob Savinji, Hiša v Križevcih, Hiša v Ljubljani idr..

Superform je dobitnik nacionalnih in mednarodnih priznanj prejetih za realizirane objekte.’’

mag. Darko Ipša, univ.dipl.gosp.inž.grad., I kons d.o.o.

‘’Študij gospodarskega inženirstva smeri gradbeništva, magisterij umetnostne zgodovine smeri konservatorstvo in študij notranjega oblikovanja na italijanski šoli za oblikovanje IstitutiCallegari povezujem z zavedanjem, da je naravna gradnja del človeka, ki je fizično, duševno ter duhovno bitje in mu ustreza le v skladu s tem načrtovano in izvedeno bivalno okolje. V svojem več kot 15 letnem delovanju na področju konstrukcij v naravni gradnji sem se srečal s številnimi objekti. Pridobljene izkušnje in znanje poskušam upoštevati pri svojem delu ter jih deliti na predavanjih.’’

 

NAROČI VIDEO POSNETEK OBLIKOVANJE PROSTORA | 7€ + davek

 

NARAVNI MATERIALI | 2 PREDAVANJI | 128 minut

O PREDAVANJIH

Gradnja z Zemljo, Robert Veselko, univ.dipl.inž.arh.

Mati Zemlja nas je bogato obdarila z zemljo, ki je skoraj povsod na voljo in ljudje jo že od začetka civilizacije uporabljamo za gradnjo svojih domov. V predavanju bom predstavil zakaj je to arhaično gradivo dandanes še posebej aktualno in sodobno ter skušal ohrabriti vse tiste, ki razmišljate, da bi svoj dom na Zemlji zgradili iz zemlje.

Pregled naravnih gradbenih materialov, Anton Tone Pugelj

V predavanju bomo najprej definirali kaj so naravni materiali in katere od gradiv, ki so danes na voljo, lahko tako poimenujemo. V nadaljevanju bomo spoznali kje in kako se uporabljajo naravna gradiva ter na kaj moramo biti pozorni pri njihovi uporabi. Predstavil vam bom nekaj popolnoma naravnih prerezov  v katerih so uporabljena izključno naravna gradiva. Posebno pozornost bomo pri tem posvetili ilovnatim materialom; od plošč do ometov, lepil in barv. V navezavi na poudarek, ki ga bo kot gradbeni sistem prihodnosti predstavil arhitekt Robert Veselko, bomo pregledali na ta način izvedene projekte podjetja Gnezdo. Iz praktičnega vidika bomo predstavili sistem gradnje z zbito zemljo. Na koncu bomo pogledali v prihodnost; kaj si kot eko gradbeniki želimo, kam se nagibajo potrošniki in projektanti, kaj od trga pričakujejo proizvajalci. Gre za celostni pogled, ki upošteva splošno razpoloženje v družbi in ne samo ekološko ozaveščenih posameznikov.

O PREDAVATELJIH

Robert Veselko, univ.dipl.inž.arh., RVA arhitekturna pisarna

‘’Sem ustanovitelj arhitekturne pisarne RVA. Pisarna v sodelovanju z različnimi skupinami in posamezniki deluje na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Naše delo temelji na trajnostnih načelih in socialni odgovornosti. Z vsakim projektom se odzovemo na specifičen lokalni kontekst ter potrebe naročnika in prostora.

V naših projektih dajemo poseben pomen tesnemu sodelovanju z naročnikom, uporabi lokalnih materialov in rešitvam za smotrno uporabo energije. V pisarni je bilo zasnovanih nekaj pionirskih projektov na področju naravne gradnje v Sloveniji. Globoko verjamemo, da dobra arhitektura ni razkošje, ampak proces, pri katerem s premišljenimi rešitvami iz manj izluščimo več.’’

Anton Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o. sonaravna gradnja in naravni materiali

‘’Sem klasično izobražen gradbenik s 15 letnimi izkušnjami v naravni gradnji. Ustanovitelj in direktor podjetja Gnezdo d.o.o. Doma v praksi in teoriji naravne gradnje. Delovanje - sonaravno.

Moji načeli sta preprostost, ohranjanje narave in razvoj novih pristopov. Zavzemam se za promocijo in širšo uporabo naravnih gradiv v sodobnem graditeljstvu. Podpiram razvoj in povezovanje praktikov ter teoretikov naravne gradnje.’’

 

NAROČI VIDEO POSNETEK NARAVNI MATERIALI | 7€ + davek

 

SODOBNI PROSTORI | 1 PREDAVANJE | 132 minut

O PREDAVANJU

Skrite nevarnosti naših bivalnih prostorov - Kaj se dogaja z našim zdravjem?, Igor Šajn

Človek je včasih živel po načelih narave in predvsem v stiku z naravo. Zadnje stoletje je prišlo v imenu napredka na vseh področjih do korenitih sprememb. Nobena izjema niso naši bivalni prostori. Zaradi vse večje potrebe po udobju, modnih zapovedih, luksuznih dobrinah v zadnjem obdobju pa še zaradi velikega varčevanja z energijo in nakupovanja vse več poceni izdelkov, smo ustvarili bivalne prostore, ki so polni nevidnih nevarnosti. Takšni prostori močno obremenjujejo naše življenje in vplivajo na naše zdravje. Ljudje se sicer vse bolj zavedajo problemov sodobnega življenja, zato zaznavamo nekaj pozitivnih korakov v pravo smer na fizičnem področju na eni strani (prehrana, gibanje, razstrupljanje ...) ter na osebnostnem področju na drugi strani (meditacija in druge tovrstne vede). Žal pa je najbolj zapostavljen prav pristop do našega bivalnega prostora, ki je znanstveno dokazano vse bolj nevarno in zdravju škodljivo. Nezdravo bivalno okolje povzroča izjemno velik stres za naš organizem. Če se tega problema ne zavedamo oz. ga zavestno zanemarimo, so lahko vsi naši dobronamerni koraki na poti do zdravja, zadovoljstva, vitalnosti in sreče zaman. Prav bivalno okolje bo v naslednjih letih ena ključnih tem sodobnega pristopa k zdravju.

O PREDAVATELJU

Igor Šajn, stavbna in bivalna biologija Slovenije

‘’Po dodatnih izobraževanjih in več letnih izkušnjah na področju bivalnega okolja je leta 2012 ustanovil Stavbno biologijo Slovenije, katera deluje po načelih in standardih mednarodne stavbne biologije (mednarodni standard SBM-2015). Pri svojem delu je tudi v stalnem kontaktu z nemško stavbno biologijo in od leta 2014 dalje poslovno sodeluje tudi z dvema največjima nemškima podjetjema na področju elektromagnetne problematike in sicer na področju strokovnih meritev ter certificiranih zaščit (GIGAHERTZ SOLUTIONS in Y-SHIELD). Leta 2018 je bil tudi udeleženec največje mednarodne konference stavbnih biologov v Nemčiji, kjer je potekala razprava o problematiki sodobnega načina življenja in vpliva le tega na bivalno ter delovno okolje. Sodeluje tudi z ameriškim laboratorijem za meritve kakovosti zraka v bivalnih in delavnih prostorih Prism Analytical Technologies – certifikat za odvzem vzorcev.’’

NAROČI VIDEO POSNETEK SODOBNI PROSTORI | 7€ + davek

PRENOVA KAMNITE HIŠE V ISTRI | 1 PREDAVANJE 

O PREDAVANJIH

Kamnita hiška v Istri, Nina Kozin, mag. inž. arh.

Svet se sooča s premnogimi izzivi in naše vsakodnevno delovanje je individualni odgovor na vsa vprašanja, ki jih v zvezi s tem lahko zastavimo sami sebi.

Zgodba o prenovi stare istrske hiše ni univerzalni recept za gradnjo, je le moj odgovor na vprašanje ’kaj lahko v danih okoliščinah sploh naredim’. In je izkušnja, skozi katero sem se imela priložnost naučiti ogromno stvari.

Moja želja, da širši javnosti pokažem, česa so zmožni naravni materiali in trajnostni pristop k njih uporabi v gradnji, je bil eden od temeljnih motivov, da sem se projekta lotila. Skozi svojo zgodbo vam želim predstaviti, kateri principi so botrovali idejni zasnovi, kako sem uporabila različne naravne materiale, kot so kamen, les, trstika, apno in istrska zemlja, ter kako sem se lotila izzivov okolja, v katerem hiša stoji.

To je zgodba hiše, zgodba prenove in moja zgodba. Je oris prepleta ideologije in realnosti, sanj in življenja.

O PREDAVATELJICI

Nina Kozin, mag. inž. arh.

‘’Kako ustvarjati lepe in uporabne prostore na način, ki nam in zanamcem omogoča trajnostno in kvalitetno bivanje na tem planetu, je Ninino življenjsko vodilo. Iskanje odgovora na to vprašanje jo je peljalo skozi najrazličnejše izzive, od študija arhitekture v Ljubljani in Barceloni, do raznovrstnih projektov na različnih koncih našega pisanega sveta. Pestra strokovna pot ji je dala vpogled v barvito paleto znanja o oblikovanja prostora v Sloveniji, Španiji, Avstriji, Kitajski, Franciji in Italiji. Vzporedno z delom v arhitekturni projektivi se je vedno bolj navduševala nad uporabo naravnih materialov v gradnji. Po letih raziskovanja in izobraževanja si je srčno želela svoje ideje udejanjiti v praksi, zato se je odločila prenoviti staro kamnito hišo v hrvaški Istri.

Trenutno se giblje med arhitekturo (projektiranje, vodenje projektov in izvedba), permakulturo (udejanjanje permakulturnih etik in načel na lastnem vrtu ter sodelovanje z Društvom za permakulturo Slovenije) in kontaktno improvizacijo (obiskovanje festivalov in organizacija dogodkov).’’


PRIJAVI SE NA PREDAVANJE KAMNITA HIŠKA V ISTRI 


NAROČI SKLOP VIDEO POSNETKOV RENESANSA NARAVNE GRADNJE | 21€ + davek

 

Najdete nas tudi na socialnih omrežjih

Društvo za permakulturo Slovenije

Združenje za naravno gradnjo

FB Dogodek: Renesansa naravne gradnje